Trang chủ / Giới thiệu / Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng tổ chức cán bộ được thành lập cùng với việc thành lập Viện các Bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới Quốc gia, nay là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Giai đoạn từ 2006 đến 2008: Phòng có tên Phòng tổ chức cán bộ. Giai đoạn từ 2009 đến 2010: Phòng có tên Phòng Tổ chức Hành chính. Giai đoạn từ 2011 đến nay: Phòng có tên Phòng Tổ chức cán bộ. Hiện nay, phòng có 01 trưởng phòng và 02 Phó trưởng phòng và 02 nhân viên. - Trưởng phòng: TS Vũ Đình Phú. Phó Trưởng phòng: Th.s Lưu Quang Tiến Điện thoại:

Chức năng:

Phòng Tổ chức cán bộ là đơn vị trực thuộc Bệnh viện, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Bệnh viện quản lý, kiện toàn tổ chức bộ máy; công tác nhân sự; chế độ chính sách; công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật; công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Ngoài ra, Phòng còn thực hiện công tác Đảng, Công đoàn, an ninh quốc phòng và trực đường dây nóng.

Nhiệm vụ:

Xây dựng kế hoạch tổ chức bộ máy, xắp sếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức tuyển dụng nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch, thống kê báo cáo.

Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng , chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, ngành y tế đối với cán bộ, viên chức và người lao động của bệnh viện.

Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập chính tri, chính sách, văn hoá… để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của nhân cán bộ, nhân viên bệnh viện.

Phối hợp với các khoa, phòng, trung tâm đề xuất với Giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

Kịp thời nắm bắt tình hình, hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của cán bộ viên chức và người lao động của bệnh viện để kịp thời đề xuất biện pháp động viên, khuyến khích.

Thành tích đạt được sau 10 năm thành lập:

  • Thành tích trong công tác tổ chức bộ máy.

Ngay từ khi thành lập Bệnh viện trên cơ sở Viện Y học lâm sàng các Bệnh nhiệt đới trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai, Phòng đã tham mưu cho Ban giám đốc xây dựng cơ cấu tổ chức Bệnh viện đảm bảo phù hợp, hiệu quả. Trong điều kiện Bệnh viện mới được thành lập, nhân lực, đặc biệt là nhân lực có trình độ chuyên môn còn mỏng, lại thường xuyên phải đối phó với nhiều loại dịch nguy hiểm, đồng thời vẫn phải thực hiện các nhiệm vụ khác như đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực hiện luân phiên theo đề án 1816… nhưng Bệnh viện vẫn đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cơ cấu tổ chức cấu Bệnh viện nhanh chóng được hoàn thiện và phát triển. Bệnh viện lúc đầu chỉ có 60 cán bộ, viên chức, làm việc theo tính chất của đơn vị trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai thì nay Bệnh viện đã có 350 cán bộ, viên chức và người lao động với 21 đơn vị khoa, phòng, trung tâm trực thuộc. Tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên…cũng được kiện toàn và lớn mạnh. Tổ chức đảng từ một chi bộ với 23 đảng viên, nay đã là Đảng bộ với 5 chi bộ trực thuộc với trên 60 đảng viên.

Ngoài ra, phòng đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám đốc xây dựng các đề án thành lập, sáp nhập đơn vị mới trực thuộc như Đề án triển khai Khoa khám bệnh số 2 tại cơ sở xã Kim Chung, huyện Đông Anh; Đề án thành lập Trung tâm đào tào và Chỉ đạo tuyến; Đề án vị trí việc làm các năm 2014, 2015; Đề án vị trí việc làm Bệnh viện mới tại Kim Chung; Hoàn thành xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện đã được Bộ Y tế phê duyệt và nhiều nội quy, quy chế của Bệnh viện được xây dựng và triển khai thực hiện giúp cho hoạt động của Bệnh viện được nhịp nhàng, hiệu quả.

    . Thành tích trong công tác cán bộ.

Về công tác tuyển dụng cán bộ, viên chức: Trong những năm gần đây, Phòng đã tham mưu tổ chức các đợt tuyển dụng viên chức để bổ sung số người làm việc. Các đợt tuyển dụng đều thực hiện đảm bảo đúng các quy trình thủ tục của Luật viên chức và các văn bản liên quan, không để xảy ra sai sót, khiếu kiện.

Việc bố trí sắp xếp cán bộ, viên chức, người lao động hợp lý, phù hợp với vị trí công tác và năng lực chuyên môn. Mặc dù trong điều kiện diện tích của Bệnh viện chật hẹp, lực lượng cán bộ, viên chức đa số còn trẻ, mới được tuyển dụng, trong khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, có những thời điểm xuất hiện 2 đến 3 loại dịch bệnh (dịch chồng dịch) nhưng Phòng đã tham mưu với Đảng ủy, Ban giám đốc bố trí sắp xếp nhân lực phù hợp, vừa đảm bảo công tác chuyên môn, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.

Về công tác thực hiện các chế độ chính sách, chăm lo đến đời sống của cán bộ, viên chức: Với chức năng chính của Bệnh viện là khám, điều trị cho bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm, phòng chống dịch bệnh, môi trường làm việc có tính lây nhiễm, nguy hiểm cao. Phòng đã tham mưu, đề xuất với Ban giám đốc bệnh viện thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động; thường xuyên thăm hỏi, động viên cán bộ, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách giúp họ yên tâm công tác.

  • Thành tích trong công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn.

Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức là một nhiệm vụ quan trọng, không những góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phục vụ bệnh nhân mà còn đáp ứng nhu cầu phát triển của Bệnh viện, mặc dù điều kiện nhân lực còn mỏng nhưng trong những năm qua, Phòng tổ chức cán bộ đã tham mưu đề xuất cử nhiều cán bộ, viên chức đi học tập, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, trong đó có 11 người đi học tiến sĩ, BSCKII; 30 thạc sĩ, CKI. Đây là lực lượng có trình độ chuyên môn cao không những đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của Bệnh viện trước mắt mà còn là lực lượng nòng cốt của Bệnh viện quy mô 1000 giường, giai đoạn 1 là 500 giường đang được triển khai xây dựng, dự kiến năm 2016 đưa vào hoạt động.

Ngoài ra, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, Phòng tổ chức cán bộ đã xây dựng một số quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 như Quy trình xét nâng lương, Quy trình giải quyết thủ tục BHXH, Quy trình xét tặng danh hiệu thi đua khen thưởng… Đây là một khâu then chốt nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ một cách khoa học, bền vững

  • Thành tích trong công tác thi đua khen thưởng.

Hằng năm, Phòng luôn hoàn thành kịp thời hồ sơ bình xét thi đua khen thưởng; hồ sơ đề nghị thi đua khen thưởng cấp trên; hồ sơ khen thưởng đột xuất…đảm bảo đầy đủ, khách quan, không để xảy ra sai sót đã động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác. Với những thành tích chung của Bệnh viện và đóng góp của Phòng tổ chức cán bộ, kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện qua các năm đều được xếp thứ hạng cao nhất các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế (Năm 2008: 95/100; Năm 2009: 98/100; Năm 2013: 3.94/5; Năm 2014: 4.01/5; Năm 2015: 4.27/5 điểm). Bệnh viện đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhất năm 2015, hạng nhì năm 2009, 02 Huân chương lao động hạng Ba (năm 2003, 2010) và 3 năm liền (2013, 2014, 2015) được Chính phủ tặng cờ thi đua. Nhiều tập thể, cá nhân của Bệnh viện được tặng danh hiệu Anh hùng lao động, Bằng khen của Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan.

 

CÁC BÀI GIỚI THIỆU KHÁC