Trang chủ / Dịch vụ / Kêu gọi sự sẻ chia
Không có tiền chữa bệnh, người phụ nữ ngậm ngùi xin bác sĩ cho con về nhà

Không có tiền chữa bệnh, người phụ nữ ngậm ngùi...

Khoa Ngoại sản, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho bệnh nhân Mai Văn Tý, 23 tuổi, ở Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình. Anh được Bệnh...