Trang chủ / Tin tức / Hợp tác quốc tế
Các hoạt động hợp tác quốc tế tại Bệnh viện BệnhNhiệt đới Trung ương

Các hoạt động hợp tác quốc tế tại Bệnh viện...

Hợp tác quốc tế là một trong những nhiệm vụ Bộ Y tế giao, trong những năm qua, Bệnh viện không ngừng mở rộng các hoạt động...