Trang chủ / Tin tức / Thông báo
THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ VỀ VIỆC MUA SỮA BỒI DƯỠNG TẠI CHỖ CHO NV BỆNH VIỆN NĂM 2024-2025.

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ VỀ VIỆC MUA SỮA BỒI DƯỠNG...

Căn cứ tờ trình số 01/TTr-CTXH ngày 29/11/2023 về việc mua sản phẩm sữa bồi dưỡng tại chỗ cho cán bộ nhân viên bệnh viện năm 2024-2025 đã được Giám...

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán cung cấp dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán cung cấp...

Căn cứ danh mục số lượng gói mua bảo hiểm xe cơ giới tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ VỀ VIỆC MUA SỮA BỒI DƯỠNG TẠI CHỖ CHO NV BỆNH VIỆN NĂM 2024-2025.

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ VỀ VIỆC MUA SỮA BỒI DƯỠNG...

Căn cứ tờ trình số 01/TTr-CTXH ngày 29/11/2023 về việc mua sản phẩm sữa bồi dưỡng tại chỗ cho cán bộ nhân viên bệnh viện năm 2024-2025 đã được Giám...

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán trồng hoa giấy cơ sở Kim Chung.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán trồng hoa...

Căn cứ tờ trình số 8/TTr-HCQT ngày 10 tháng 01 năm 2024 về việc phê duyệt danh mục trồng hoa giấy tại cơ sở Kim Chung đã được Giám đốc phê duyệt.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán mua máy lọc nước tại BVBNĐTW cơ sở Kim Chung.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán mua máy lọc...

Căn cứ tờ trình số 02/TTr-HCQT ngày 02 tháng 1 năm 2024 về việc phê duyệt danh mục cung cấp máy lọc nước tại cơ sở Kim Chung đã được Giám đốc phê...

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán lắp đặt máy lọc nước RO cơ sở Giải Phóng.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán lắp đặt máy...

Căn cứ tờ trình số 270/TTr-HCQT ngày 29 tháng 12 năm 2023 về việc phê duyệt danh mục hệ thống máy lọc nước RO cơ sở Giải Phóng đã được Giám đốc phê...

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán cung cấp cây cảnh trang trí tết.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán cung cấp...

Căn cứ tờ trình số 11/TTr-HCQT ngày 15 tháng 01 năm 2024 về việc phê duyệt danh mục mua cây cảnh trang trí tết nguyên đán tại Bệnh viện đã được Giám...

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán cung cấp cây cảnh trang trí tết.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán cung cấp...

Căn cứ tờ trình số 10/TTr-HCQT ngày 10 tháng 01 năm 2024 về việc phê duyệt danh mục mua cây cảnh trang trí tết nguyên đán tại Bệnh viện đã được Giám...

Mời các đơn vị gửi chào giá dịch vụ thẩm định giá gói thầu: Cấp giấy phép môi trường cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (quy mô 1000 giường).

Mời các đơn vị gửi chào giá dịch vụ thẩm định giá...

Căn cứ danh mục, số lượng gói thầu Xin cấp giấy phép môi trường cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (quy mô 1000 giường).

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán lắp đặt hệ thống âm thanh gọi bệnh nhân.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán lắp đặt hệ...

Căn cứ tờ trình số 263/TTr-HCQT ngày 25 tháng 12 năm 2023 về việc phê duyệt danh mục hệ thống âm thanh tại cơ sở Kim Chung và Giải Phóng đã được Giám...

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán lắp đặt hệ thống camera quan sát.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán lắp đặt hệ...

Căn cứ tờ trình số 264/TTr-HCQT ngày 25 tháng 12 năm 2023 về việc phê duyệt danh mục hệ thống camera tại cơ sở Kim Chung và Giải Phóng đã được Giám...

Mời các đơn vị gửi báo giá làm cơ sở  xây dựng dự toán gói thầu: Kệ để đồ cho  các khoa, phòng cơ sở Kim Chung.

Mời các đơn vị gửi báo giá làm cơ sở xây dựng dự...

Căn cứ danh mục, số lượng và yêu cầu kỹ thuật gói thầu: Kệ để đồ cho các khoa, phòng cơ sở Kim Chung tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã được...

Mời các đơn vị gửi báo giá làm cơ sở  xây dựng dự toán gói thầu: Vật tư,phụ kiện,thiết bị điện nước, hệ thống cửa năm 2024.

Mời các đơn vị gửi báo giá làm cơ sở xây dựng dự...

Căn cứ danh mục, số lượng và yêu cầu kỹ thuật gói thầu vật tư, phụ kiện, thiết bị điện, nước, hệ thống cửa năm 2023 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung...

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán lắp biển, bảng tại BV BNĐ Trung ương.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán lắp biển,...

Căn cứ tờ trình số 268/TTr-HCQT ngày 28 tháng 12 năm 2023 về việc phê duyệt danh mục cung cấp bảng biển tại Bệnh viện đã được Giám đốc phê duyệt.

Mời báo giá xây dựng dự toán dịch vụ vệ sinh làm sạch bệnh viện năm 2024 – 2025 cơ sở Kim Chung.

Mời báo giá xây dựng dự toán dịch vụ vệ sinh làm...

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-NĐTW ngày 08/ 01/ 2024 về việc phê duyệt danh mục vị trí, số lượng và yêu cầu kỹ thuật dịch vụ vệ sinh làm sạch bệnh viện...

Mời báo giá xây dựng dự toán dịch vụ bảo vệ bệnh viện năm 2024 – 2025 cơ sở Kim Chung.

Mời báo giá xây dựng dự toán dịch vụ bảo vệ bệnh...

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-NĐTW ngày 08/01/2024 về việc phê duyệt danh mục vị trí, số lượng và yêu cầu kỹ thuật dịch vụ bảo vệ bệnh viện tại Bệnh viện...

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán dịch vụ thau rửa bể nước sinh hoạt tại BVBNĐTW cơ sở Kim Chung

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán dịch vụ...

Căn cứ tờ trình số 259/TTr-HCQT ngày 26 tháng 12 năm 2023 về việc thau rửa bể nước sinh hoạt tại cơ sở Kim Chung đã được Giám đốc phê duyệt.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán làm rèm cửa cơ sở Kim Chung

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán làm rèm cửa...

Căn cứ tờ trình số 16/TTr-HCQT ngày 04 tháng 01 năm 2024 về việc phê duyệt danh mục rèm cửa đã được Giám đốc phê duyệt.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán dịch vụ thau rửa bể nước sinh hoạt tại BVBNĐTW cơ sở Giải Phóng

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán dịch vụ...

Căn cứ tờ trình số 258/TTr-HCQT ngày 22 tháng 12 năm 2023 về việc thau rửa bể nước sinh hoạt tại cơ sở Giải Phóng đã được Giám đốc phê duyệt.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán mua tủ lạnh tại BVBNĐTW cơ sở Kim Chung.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán mua tủ lạnh...

Căn cứ tờ trình số 260/TTr-HCQT ngày 26 tháng 12 năm 2023 về việc cung cấp tủ lạnh tại cơ sở Kim Chung đã được Giám đốc phê duyệt.