Trang chủ / Giới thiệu / Phòng Tài chính Kế Toán

Phòng Tài chính Kế Toán

Phòng Tài chính – Kế toán là một phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Phòng có địa điểm làm việc tại tầng 1 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, 78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0435763023. Phòng Tài chính - Kế toán được thành lập từ năm 2006. Trải qua 10 năm cùng với sự lớn mạnh của Bệnh viện, từ một phòng với vài người ngày mới thành lập, đến nay Phòng Tài chính - Kế toán đã có 25 cán bộ, viên chức, trong đó có: 5 ThS., 19 CN Đại học và 01 CN cao đẳng.

Phòng Tài chính - Kế toán có Chức năng: Thực hiện những công việc về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán theo đúng qui định của Nhà nước về chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán…; Theo dõi, phản ánh quá trình hoạt động của Bệnh viện dưới mọi hình thức và cố vấn cho Ban Giám đốc Bệnh viện các vấn đề liên quan đến hoạt động tài chính kế toán; Tham mưu cho Ban Giám đốc về chế độ kế toán và những thay đổi của chế độ qua từng thời kỳ trong hoạt động thường xuyên của Viện; Cùng với các bộ phận khác tạo nên mạng lưới thông tin quản lý năng động, hữu hiệu.

Để hoàn thành các chức năng của mình, Phòng có nhiệm vụ: Ghi chép, tính toán, phản ảnh số hiện cũ, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền; quá trình và kết quả hoạt động tài chính của Bệnh viện; Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch thu chi tài chính, việc thu viện phí, nộp viện phí, thanh toán, kiểm tra việc giữ gìn và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn; Phát hiện và ngăn ngừa kịp thời những hiện tượng lãng phí, vi phạm chế độ, qui định của Bệnh viện; Phổ biến chính sách chế độ quản lý tài chính của nhà nước với các Phòng, Ban liên quan khi cần thiết; Báo cáo, phân tích kết quả hoạt động tài chính; Cung cấp các số liệu, tài liệu cho việc điều hành hoạt động của Bệnh viện; Kiểm tra và phân tích hoạt động kinh tế tài chính, phục vụ công tác lập và theo dõi Kế hoạch hoạt động tài chính; Cung cấp số liệu báo cáo cho các cơ quan hữu quan theo chế độ báo cáo tài chính, kế toán hiện hành.

Trong Công tác quản lý tài chính Phòng đã được các Đoàn Kiểm toán, Thanh tra đánh giá cao công tác quản lý tài chính đạt hiệu quả tốt. Triển khai và thực hiện ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý các nguồn thu và kiểm soỏt chặt chẽ các nguồn thu tại các Khoa, Phòng; Thực hiện Công khai minh bạch Công tác quản lý tài chính như: Công khai Thu - Chi tài chính của từng Khoa, Phòng; Công khai thuốc hàng ngày cho bệnh nhân; Công khai về tình hình biên chế; Công khai chi phí cho từng bệnh nhân…; Tư vấn, hỗ trợ cho Ban lãnh đạo Bệnh viện xây dựng các quy trình quản lý tài chính, giảm thiểu sai sót, hỗ trợ các đơn vị chuyên môn trong Bệnh viện thực hiện tốt công tác quản lý chi phí; Xây dựng các định mức chi phí hợp lý để nâng cao tính tiết kiệm, giảm thiểu lãng phí góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý tài chính.

          Hỗ trợ cho các Khoa, Phòng, Trung tâm trong công tác chuyên môn và Phòng, chống dịch bệnh Phòng luôn tham mưu với lãnh đạo Bệnh viện ưu tiên dành các nguồn kinh phí để kịp thời hỗ trợ cho công tác Phòng, chống dịch bệnh khi có dich xảy ra như Phòng, chống dịch tiêu chảy cấp (năm 2007), dịch H1N1 (năm 2009), dịch sốt xuất huyết (năm 2012), dịch sởi (năm 2013). Hỗ trợ cho các hoạt động chỉ đạo tuyến, đào tạo, chuyển giao các gói kỹ thuật về lâm sàng và xét nghiệm cho hầu hết các bệnh viện tuyến tỉnh khu vực phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, hỗ trợ cho công tác tập huấn các bệnh dịch mới nổi và tái nổi cho các bệnh viện tuyến dưới. Hỗ trợ các bác sỹ trong hoạt động hợp tác nghiên cứu với các tổ chức nước ngoài như Đại học Oxford (Anh), Đại học Tufts  (Mỹ), Tổ chức NCMG (Nhật) trong lĩnh vực các bệnh Truyền nhiễm mới nổi (như bệnh Cúm, bệnh do liên cầu lợn…), dịch tễ học lâm sàng các bệnh Truyền nhiễm, giám sát tình trạng kháng kháng sinh và các bệnh khác như HIV/AIDS, viêm gan; Tham gia và hỗ trợ các thành viên nghiên cứu hoàn thành đề tài cấp Nhà nước: “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, dịch tễ học, phương pháp chẩn đoán, điều trị, dự phòng bệnh Tay Chân Miệng tại Việt Nam và đề xuất chủng vi rút để sản xuất vắc xin”. Đề tài đã được Bộ Khoa học - Công nghệ và Bộ Y tế đánh giá cao về ý nghĩa khoa học, tính thực tiễn và tác động đối với cộng đồng. Sản phẩm của đề tài đã góp phần xây dựng và hoàn thiện phác đồ hướng dẫn quốc gia về chẩn đoán và điều trị bệnh Tay Chân Miệng tại Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng Uỷ, Ban giám đốc Bệnh viện, tập thể cán bộ, nhân viên Phòng Tài chính – Kế toán luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí một lòng, trăn trở, suy nghĩ, thi đua, hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ  được giao, đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, góp phần quan trọng vào sự phát triển lớn mạnh, những thành công của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ngày hôm nay. Liên tục nhiều năm Phòng đã đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, nhiều cá nhân trong Phòng đã được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế, của Công đoàn ngành Y tế và của lãnh đạo Bệnh viện.

Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tập thể cán bộ, viên chức Phòng Tài chính – Kế toán luôn hăng hái tham gia các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao và đã đạt được nhiều thành tích như: Giải ba thi kéo co, Giải nhất cờ tướng Nam, Giải nhì thi cắm hoa chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam…

 

CÁC BÀI GIỚI THIỆU KHÁC