Trang chủ / Giới thiệu / Phòng Điều Dưỡng

Phòng Điều Dưỡng

Phòng Điều dưỡng được thành lập ngày 13/12/2006 tại Quyết định số: 334/2006/QĐ-VCBTNNĐQG, tiền thân là Phòng Điều dưỡng của Khoa Truyền nhiễm, Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới Quốc gia, nay là Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Phòng Điều dưỡng có trụ sở làm việc tại tầng 6, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, 78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Phòng ĐD: 03 cán bộ (Thạc sỹ: 01; Đại học: 02)

Khối ĐDT, KTVT: 11 cán bộ  ĐDT, KTVT (Thạc sỹ: 02; Đại học: 09)

Trưởng Phòng: CN Doãn Thị Nguyệt

Phó trưởng phòng: CN Lê Thị Hiếu

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

          Phòng Điều dưỡng là phòng nghiệp vụ dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Điều dưỡng về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Tổ chức chăm sóc người bệnh toàn diện thực hiện theo thông tư 07/2011/TT-BYT

Xây dựng quy trình kỹ thuật, cải tiến các biểu mẫu hồ sơ chăm sóc của Điều dưỡng nhằm giảm tải thời gian ghi chép cho điều dưỡng để giành nhiều thời gian cho việc chăm sóc người bệnh

Thường xuyên tổ chức đào tạo nâng cao trình độ, năng lực cho Điều dưỡng.

Tổ chức hội thi nhằm đánh giá kiến thức, kỹ năng thực hành kỹ thuật chuyên môn và cách  ứng xử với các tình huống sảy ra trong quá trình làm việc.

THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

- Năm 2008: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế

- Năm 2010: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế

- Năm 2015: 02 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế

- Năm 2010, 2012, 2013, 2014, 2015: Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

          Phấn đấu xây dựng lực lượng điều dưỡng có đủ kiến thức, kỹ năng và nhân cách để hoàn thành nhiệm vụ được giao là chăm sóc người bệnh toàn diện, đáp ứng được với sự phát triển của ngành Truyền nhiễm, nghề Điều dưỡng. Hội nhập với bạn bè Quốc tế, với phương châm: Điều dưỡng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương “Trí tuệ - Nhân cách -Thanh lịch”.

 

CÁC BÀI GIỚI THIỆU KHÁC