Trang chủ / Giới thiệu / Phòng Hành chính Quản trị

Phòng Hành chính Quản trị

Phòng Hành chính - Quản trị Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương được thành lập tháng 7/2010 trên cơ sở sáp nhập bộ phận Hành chính vào Phòng Quản trị. Hiện tại phòng có 18 cán bộ, viên chức gồm 01 BSCKI, 02 ThS, 01 KSXD., 01 KS. Điện, 01 KS. Tin học, 02 CN. Ngoại ngữ, 02 CĐ. kỹ thuật, 08 lái xe và 01 tạp vụ. Địa điểm làm việc của Phòng tại Tầng 6, Bệnh Viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Điện thoại: (04)35673491; Fax: (04)35764305; E-mail: bvnhietdoi@nhtd.vn Trưởng Phòng: Ths Ngô Văn Hưng Phó Trưởng phòng: CN Cao Ngọc Nam

Phòng Hành chính - Quản trị của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là một phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác hành chính trong Bệnh viện.

Để thực hiện chức năng của mình, Phòng Hành chính - Quản trị có nhiệm vụ: Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện; Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong Bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, bảo đảm đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lí tài chính; Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống công văn đi và đến của Bệnh viện, hệ thống bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo công tác thông tin liên lạc của Bệnh viện; Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các cuộc họp, hội nghị của toàn Bệnh Viện; Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong Bệnh viện; Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của Bệnh viện; Tổ chức thực hiện việc sửa chữa nhà, cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch; Quản lý các phương tiện vận tải của Bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định; Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp, tiệt trùng và xử lý chất thải Bệnh viện; Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kì tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong Bệnh viện; Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong Bệnh viện; Định kì tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư, trang thiết bị thông dụng, báo cáo Giám đốc Bệnh viện; Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lí, có hiệu quả, chống lãng phí, tham ô; Định kì báo cáo Giám đốc nhận xét về việc sử dụng hợp lí vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong Bệnh viện để Giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện, tập thể cán bộ, viên chức Phòng Hành chính - Quản trị đã đoàn kết gắn bó, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch của công tác Văn phòng và những thành tích xuất sắc trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh, trong 5 năm qua kể từ ngày thành lập đến nay tập thể Phòng Hành chính – Quản trị đã 3 lần được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen (Quyết định số 217/QĐ-BYT, ngày 18/01/2008; Quyết định số 1978/QĐ-BYT, ngày 08/6/2010 và Quyết định số 4304QĐBYT, ngày 14/8/2015).

Trong thời gian tới phòng sẽ tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, luôn sẵn sàng thực hiện các công việc đột xuất do lãnh đạo Bệnh viện giao, tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008, thường xuyên cải tiến các thủ tục để công tác của phòng được triển khai nhanh, gọn, hiệu quả./.

 

CÁC BÀI GIỚI THIỆU KHÁC