DANH SÁCH VĂN BẢN

STT Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tên văn bản File
1 QT.01.VGAN Quy trình ISO 04/07/2014 VGAN-Quy trình quản lý và điều trị bệnh nhân viêm gan cấp
2 MTCL(VGAN) Quy trình ISO VGAN-Mục tiêu chất lượng khoa Viêm gan năm 2016
3 QT.01.TCVX Quy trình ISO 07/2016 TCVX-Quy trình khám sàng lọc, chỉ định và tiêm chủng vắc-xin
4 QT.02.TCVX Quy trình ISO 2016 TCVX-Quy trình nhập và bảo quản vắc-xin
5 QĐ.01.TCVX Quy trình ISO 2016 TCVX-Quy định chức năng, nhiệm vụ và các vị trí chức danh phòng tư vấn tiêm chủng vắc-xin
6 MTCL(TCVX) Quy trình ISO TCVX-Mục tiêu chất lượng 2016
7 QT.04.TCKT Quy trình ISO 20/07/2016 TCKT-Quy trình kiểm soát sổ thu nộp viện phí
8 QĐ.01.TCKT Quy trình ISO 20/07/2016 TCKT-Quy định chức năng, nhiệm vụ và các vị trí chức danh
9 MTCL(TCKT) Quy trình ISO 20/07/2016 TCKT-Mục tiêu chất lượng 2016-2017
10 QT.03.TCKT Quy trình ISO 20/07/2016 TCKT-Quy trình thanh toán viện phí
11 Mẫu số 02/BV Quy trình ISO TCKT-Bảng kê chi phí khám, chữa bệnh nội trú (BN không có BH)
12 Mẫu số 02/BV Quy trình ISO TCKT-Bảng kê chi phí khám, chữa bệnh nội trú
13 Mẫu số 01/BV Quy trình ISO TCKT-Bảng kê chi phí khám, chữa bệnh ngoại trú
14 BM.03.TCKT.14 Quy trình ISO TCKT-Báo cáo hoàn dịch vụ ngoại trú
15 BM.03.TCKT.13 Quy trình ISO TCKT-Biên lai tạm thu
16 BM.03.TCKT.12 Quy trình ISO TCKT-Biên lai ký quỹ
17 BM.03.TCKT.11 Quy trình ISO TCKT-Phiếu thu dịch vụ ngoại trú khám chữa bệnh ngoại trú
18 BM.03.TCKT.10 Quy trình ISO TCKT-Báo cáo hoàn ký quỹ
19 BM.03.TCKT.09 Quy trình ISO TCKT-Báo cáo hoàn tạm ứng ngoại trú
20 BM.03.TCKT.08 Quy trình ISO TCKT-Nhật ký tạm thu ngoại trú
21 BM.03.TCKT.07 Quy trình ISO TCKT-Nhật ký ký quỹ
22 BM.03.TCKT.06 Quy trình ISO TCKT-Báo cáo biên lai thu viện phí ngoại trú
23 BM.03.TCKT.05 Quy trình ISO TCKT-Báo cáo biên lai thu viện phí nội trú
24 BM.03.TCKT.04 Quy trình ISO TCKT-Bảng kê nộp tiền
25 BM.03.TCKT.03 Quy trình ISO TCKT-Giấy hẹn thanh toán
26 BM.03.TCKT.02 Quy trình ISO TCKT--Giấy xin ý kiến chỉ đạo
27 BM.03.TCKT.01 Quy trình ISO TCKT-Thông báo nộp tiền
28 QT.02.TCKT Quy trình ISO 20/07/2016 TCKT-Quy trình thực hiện kiểm kê hàng hóa, tài sản cố định
29 C53-HD QĐ 19/2006/QĐ-BTC Quy trình ISO 30/03/2006 TCKT-Biên bản kiểm kê tài sản cố định
30 QT.01.TCKT Quy trình ISO 20/07/2016 TCKT-Quy trình thanh toán