DANH SÁCH VĂN BẢN

STT Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tên văn bản File
1 13039/ QUACERT-KT Quy trình ISO 2017 QĐ duy trì công nhận ISO 9001 năm 2017_QUACERT
2 BC DGGS ISO 15189 khoa HH 2017 Quy trình ISO 2017 BC DGGS ISO 15189 khoa HH 2017
3 171019 Trung-AFLM 01.05 BCDG Benh vien Benh nhiet doi TƯ (10.2017)[1] Văn bản khác 2017 HỆ THỐNG CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM VIỆT NAM
4 NHTD_BC muc chat luong PXN y hoc_2017 Văn bản khác 2017 Báo cáo mức chất lượng phòng Xét nghiệm năm 2017
5 BCDG CLBV 2017_NHTD Văn bản khác 2017 Báo cáo đánh giá Chất lượng BV 2017_NHTD
6 QT.06.HT Quy trình ISO 10/10/2017 QUY TRÌNH SỬ DỤNG VÒNG THÔNG TIN XÁC ĐỊNH CHÍNH XÁC NGƯỜI BỆNH
7 02/2017/TT-BYT Thông tư 15/3/2017 Thông-tư-02-quy-định-giá-KCB-không-BHYT
8 37/2015/TTLT-BYT-BTC Thông tư 29/10/2015 Thông-tư-liên-tịch-số-37-ban-hành-giá-dịch-vụ-mới
9 VX01102017 Văn bản khác 01/10/2017 Bảng giá tiêm chủng vắcxin áp dụng từ 1/10/2017
10 HN2015 Văn bản khác Kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
11 HN2015 Văn bản khác 2015 Bảng kiểm thực hành kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
12 Văn bản khác Chính sách chất lượng & Mục tiêu chất lượng BV
13 1667/QĐ-BYT Quyết định 06/05/2016 Danh mục 2262 kỹ thuật trong khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW
14 Văn bản khác Dịch vụ kỹ thuật
15 QĐ-NĐTƯ Quyết định 01/2017 Quy chế chi tiêu nội bộ 2017
16 QT.07.VRKST Quy trình ISO 01/06/2016 VRKST-Quy trình tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc và quản lý bệnh nhân sốt rét
17 QT.06.VRKST Quy trình ISO 01/06/2016 VRKST-Quy trình tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc và quản lý bệnh nhân quai bị
18 MTCL(VRKST) Quy trình ISO 28/05/2016 VRKST-Mục tiêu chất lượng 2016
19 MTCL(VRKST) Quy trình ISO VRKST-Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2016 khoa Virus-ký sinh trùng
20 QT.05.TTĐT Quy trình ISO 20/06/2014 VRKST-Quy trình đào tạo-đánh giá năng lực nhân viên
21 phụ lục 01 Quy trình ISO 20/06/2014 VRKST-Đơn đề nghị được đào tạo
22 BM.05.TTĐT.06 Quy trình ISO 20/06/2014 VRKST-Lý lịch cá nhân
23 BM.05.TTĐT.05 Quy trình ISO 20/06/2014 VRKST-Phiếu đánh giá năng lực cán bộ
24 BM.05.TTĐT.04 Quy trình ISO 20/06/2014 VRKST-Kế hoạch đào tạo
25 BM.05.TTĐT.03 Quy trình ISO 20/06/2014 VRKST-Phiếu yêu cầu đào tạo
26 BM.05.TTĐT.02 Quy trình ISO 20/06/2014 VRKST-Kế hoạch đào tạo nhân viên mới
27 BM.05.TTĐT.01 Quy trình ISO 20/06/2014 VRKST-Phiếu phân công công việc
28 QT.04.VGAN Quy trình ISO 14/07/2015 VGAN-Quy trình quản lý và điều trị bệnh nhân cổ chướng do xơ gan
29 QT.03.VGAN Quy trình ISO 14/07/2014 VGAN-Quy trình quản lý và điều trị bệnh nhân viêm gan vi-rút C mạn tính
30 QT.02.VGAN Quy trình ISO 04/07/2014 VGAN-Quy trình quản lý và điều trị bệnh nhân viêm gan vi-rút B mạn tính