Trang chủ / Tin tức / Thiếu vitamin d nặng nề ở một bệnh nhân được điều trị viêm gan b mãn với tenofpvir

Thiếu vitamin d nặng nề ở một bệnh nhân được điều trị viêm gan b mãn với tenofpvir

31/07/2012 10:24     3,122      4,914     

Với việc gia tăng việc dùng tenofovir disoproxil trong việc quản lý & điều trị HIV và viêm gan B, những tác dụng ngoại ý nghiêm trọng, ngay như rối loạn chức nặng thận, tăng tần số là điều không thể tránh khỏi.

 

Chúng tôi mô tả một trường hợp bệnh nhân với sự có mặt của sự giảm phospho máu gợi ý mắc hội chứng Fanconi, nhưng thực sự có thể giải thích bằng một hiện tượng thiếu vitamin Đ đơn thuần. Điều này nhấn mạnh rằng trong khi giám sát về các tác dụng ngoại ý như được khuyến cáo, các thầy thuốc lâm sàng phải xem xét toàn  bộ các nguyên nhân thay thế khác đối với các bất thường về sinh hóa học trước khi ngừng dùng tenofovir và trì hoãn việc quản lý bệnh nhân một cách thích hợp.

 

Tài liệu tham khảo

N KumarM Bower and M Nelson. (2012). Severe vitamin D deficiency in a patient treated for hepatitis B with tenofovir. doi: 10.1258/ijsa.2009.009502 Int J STD AIDS January 2012 vol. 23 no. 1 59-60

Bs. Phan Quận

Facebook a Comment