Trang chủ / Tin tức / Tự miễn dịch xảy ra sau chủng ngừa viêm gan b như là một phần của hội chứng tự miễn (hội chứng tự viêm) do tá dược gây ra (asia): phân tích 93 trường hợp

Tự miễn dịch xảy ra sau chủng ngừa viêm gan b như là một phần của hội chứng tự miễn (hội chứng tự viêm) do tá dược gây ra (asia): phân tích 93 trường hợp

31/07/2012 10:19     2,985      5,331     

Trong nghiên cứu này các tác giả đã phân tích các biểu hiện lâm sàng và nhân khẩu học của các bệnh nhân được chẩn đoán là bệnh qua trung gian miễn dịch/tự miễn dịch sau chủng ngừa viêm gan Bi. Nhằm mục đích để tìm mẫu số chung cho tất cả bệnh nhân, không tính đến các bệnh được chẩn đoán khác nhau, cũng như mối tương quan với các tiêu chí của hội chứng tự miễn (hội chứng tự viêm) do tá dược gây ra (Autoimmune Syndrome induced by Adjuvants: ASIA).

 

Họ đã tiến hành phân tích hồi cứu hồ y bạ của 114 bệnh nhân, từ các trung tâm khác nhau tại Hoa Kỳ, được chẩn đoán là bệnh qua trung gian miễn dịch sau chủng ngừa vắc-xin viêm gan B (HBVv). Tất cả các bệnh nhân trong nhóm này đã tìm kiếm về tư vấn pháp luật. Trong số này, có 93/114 bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh trước khi áp dụng về tư vấn pháp luật đã được đưa vào nghiên cứu. Tất cả các y bạ được đánh giá về nhân khẩu học, tiền sử y tế cá nhân, số liều vắc-xin, các tác dụng ngoại ý sau khi chủng ngừa và các biểu hiện lâm sàng của bệnh. Ngoài ra, các xét nghiệm máu, kết quả chẩn đoán hình ảnh, phương pháp điều trị và kết quả sẵn có đã được ghi lại. Các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh qua trung gian miễn dịch khác nhau được xếp nhóm theo cơ quan hoặc hệ thống liên quan. Tiêu chí hội chứng viêm do tá dược gây ra đã được áp dụng cho tất cả các bệnh nhân. Qua phân tích họ đã thu được kết quả sau: Tuổi trung bình của 93 bệnh nhân là 26,5 ± 15 tuổi, 69,2% là nữ và 21% được xem là nhạy cảm với tự miễn dịch. Thời gian tiềm tàng trung bình kể từ liều cuối của chủng ngừa vắc xin viêm gan B cho đến khi khởi phát triệu chứng là 43,2 ngày. Đáng chú ý, 47% bệnh nhân tiếp tục với chương trình chủng ngừa, mặc dù trải qua các tác dụng ngoại ý. Các biểu hiện thường được ghi nhận gồm biểu hiện về tâm thần kinh (70%), mệt mỏi (42%), về da - niêm mạc (30%), cơ - xương (59%) và đường tiêu hóa (50%). Độ chuẩn độ các tự kháng thể tăng cao đã được ghi nhận ở 80% mẫu huyết thanh đã được thử nghiệm. Trong nhóm này 80/93 bệnh nhân (86%), gồm 57/59 (96%) người lớn và 23/34 (68%) trẻ em, có đầy đủ các tiêu chuẩn cần thiết đối với hội chứng tự miễn do tá dược gây ra. Từ đó các tác giả đã kết luận rằng: Đặc điểm lâm sàng thường thấy trong số 93 bệnh nhân được chẩn đoán là bệnh qua trung gian miễn dịch sau chủng ngừa viêm gan B, cho thấy một mẫu số chung trong các bệnh này. Ngoài ra, các yếu tố nguy cơ như tiền sử của bệnh tự miễn và sự xuất hiện của các tác dụng ngoại ý trong quá trình tiêm chủng có thể được dùng để dự đoán nguy cơ của bệnh sau tiêm chủng. Các tiêu chí của hội chứng tự miễn do tá dược gây ra đã được tìm thấy là rất hữu ích ở người trưởng thành với các biến cố sau tiêm chủng. Việc áp dụng các tiêu chí bệnh tự miễn do tá dược gây ra đối với quần thể trẻ em đòi hỏi phải nghiên cứu thêm nữa.

 

Tài liệu tham khảo

Y ZafrirN Agmon-LevinZ PazT ShiltonY Shoenfeld. (2012). Autoimmunity following Hepatitis B vaccine as part of the spectrum of ‘Autoimmune (Auto-inflammatory) Syndrome induced by Adjuvants’ (ASIA): analysis of 93 cases. Lupus doi:10.1177/0961203311429318. February 2012 vol. 21 no. 2 146-152

Bs. Phan Quận

Facebook a Comment