Trang chủ / Tin tức / Giá trị lâm sàng của các thử nghiệm real-time pcr đa thành phần để phát hiện các tác nhân gây viêm màng não mủ

Giá trị lâm sàng của các thử nghiệm real-time pcr đa thành phần để phát hiện các tác nhân gây viêm màng não mủ

31/07/2012 10:21     3,546      6,432     

Não mô cầu (Nm), Haemophilus influenzae (Hi), và phế cầu (Pc) là các nguyên nhân quan trọng gây viêm màng não và các bệnh khác, các xét nghiệm phòng thí nghiệm nhanh, nhạy cảm, và đặc hiệu là quan trọng đối với các can thiệp y tế công cộng hiệu quả.

 

Các xét nghiệm PCR thời gian thực đơn thành phần đã được phát triển để phát hiện NmctrA, Hi hpd và Sp lytA, và các gene đặc hiệu nhóm huyết thanh trong các locus capcủa nhóm huyết thanh não mô cầu A, B, C, W135, X và Y. Tuy nhiên, độ nhạy thấp của xét nghiệm này đối với nhóm huyết thanh B, W135 và Y. Chúng tôi nhằm mục đích để cải thiện độ nhạy xét nghiệm và phát triển các xét nghiệm đa thành phần để giảm thời gian và chi phí. Xét nghiệm PCR thời gian thực đơn thành phân B-synD, W-synG, và Y-synF cho thấy độ đặc hiệu 100% để phát hiện loài não mô cầu, với độ nhạy cao [B-synD, 99% (75/76); W-synG, 97% (38/39); và Y-synF, 100% (66/66)]. Các giới hạn phát hiện thấp hơn là 9, 43 và 10 bản sao/phản ứng tương ứng đối với xét nghiệm B-synD, W-synG, và Y-synF, một cải tiến đáng kể so với các xét nghiệm đơn thành phần trước đó. Chúng tôi đã phát triển 3 xét nghiệm PCR thời gian thực đa thành phần để phát hiện: (i) Nm ctrA, Hi hpd và Sp lytA (NHS); (ii) nhóm huyết thanh A của Nm, W135 và X (AWX), và (iii) nhóm huyết thanh B, C và Y của Nm (BCY). Mỗi xét nghiệm đa thành phần có độ đặc hiệu 100% để phát hiện các tác nhân gây bệnh đích hoặc các nhóm huyết thanh của nó, và các giới hạn phát hiện nồng độ thấp của xét nghiệm này cũng tương tự với phát hiện nồng độ thấp của xét nghiệm đơn thành phần. Cặp so sánh của PCR thời gian thực giữa multiplex và singleplex cho thấy rằng chu kỳ giá trị ngưỡng của multiplex tương tự như những người cho singleplex. Không có sự khác biệt đáng kể về độ nhạy và độ đặc hiệu giữa các xét nghiệm PCR thời gian thực đa thành phần và các xét nghiệm PCR thời gian thực đơn thành phần.

 

Tài liệu tham khảo

Xin WangM. Jordan TheodoreRaydel MairElizabeth Trujillo-LopezMignon du Plessis,Nicole WolterAndrew L. BaughmanCynthia HatcherJeni VuongLisa LottAnne von GottbergClaudio SacchiJ. Matthew cDonaldNancy E. Messonnier and Leonard W. Mayer. Clinical validation of multiplex real-time PCR assays for detection of bacterial meningitis pathogens. First published December 2011, doi: 10.1128/​JCM.06087-11JCM.06087-11

Bs. Phan Quận

Facebook a Comment