Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán sửa chữa điều hòa khoa Viêm Gan.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán sửa chữa...

Căn cứ biên bản họp ngày 17 tháng 7 năm 2024 về việc phê duyệt danh mục sửa chữa điều hòa khoa Viêm Gan cơ sở Kim Chung đã được Giám đốc phê duyệt.

Mời chào giá thuê dịch vụ CNTT: Hệ thống phần mềm quản lý quản lý bệnh viện HIS-LIS-PACS-EMR.

Mời chào giá thuê dịch vụ CNTT: Hệ thống phần mềm...

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói...

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán sửa chữa kho lưu trữ hồ sơ- cơ sở Đông Anh.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán sửa chữa...

Căn cứ tờ trình số 70/TTr-HCQT ngày 01 tháng 7 năm 2024 về việc sửa chữa kho lưu trữ hồ sơ- cơ sở Đông Anh đã được Giám đốc phê duyệt.

Mời báo giá xây dựng dự toán  gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm năm 2024 – 2025 tại Bệnh viện.

Mời báo giá xây dựng dự toán gói thầu: Mua sắm văn...

Căn cứ Quyết định số:1013/QĐ-NDTW ngày 12 tháng 07 năm 2024 về việc phê duyệt danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật gói thầu : Mua sắm văn phòng phẩm...

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ VIỆC TỔ CHỨC  “HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ HIV/AIDS NĂM 2024"

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ VIỆC TỔ CHỨC “HỘI NGHỊ KHOA HỌC...

Tiếp theo thông báo số 2 ngày 16 tháng 4 năm 2024, Hội Truyền nhiễm Việt Nam và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương xin thông báo tới Quý đông nghiệp...

Gửi chào giá cung cấp dịch vụ “Phát hành hóa đơn điện tử” của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Gửi chào giá cung cấp dịch vụ “Phát hành hóa đơn...

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang xây dựng kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ “Phát hành hóa đơn điện tử” của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới...

Mời chào giá dịch vụ mua sắm máy siêu âm xách tay đen trắng.

Mời chào giá dịch vụ mua sắm máy siêu âm xách tay...

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu...

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ VỀ VIỆC MUA SỮA BỒI DƯỠNG TẠI CHỖ CHO NV BỆNH VIỆN NĂM 2024-2025

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ VỀ VIỆC MUA SỮA BỒI DƯỠNG...

Căn cứ tờ trình số 01/TTr-CTXH ngày 04/07/2024 về việc mua sản phẩm sữa bồi dưỡng tại chỗ cho cán bộ nhân viên bệnh viện năm 2024-2025 đã được Ban...

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán lắp biển, bảng tại BV BNĐ Trung ương.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán lắp biển,...

Căn cứ tờ trình số 85/TTr-HCQT ngày 02 tháng 7 năm 2024 về việc cung cấp bảng biển tại Bệnh viện đã được Giám đốc phê duyệt.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán cung cấp lắp đặt điều hòa tại Bệnh viện.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán cung cấp...

Căn cứ tờ trình số 84/TTr-HCQT ngày 28 tháng 6 năm 2024 về việc phê duyệt danh mục cung cấp lắp đặt điều hòa khoa Hồi sức Tích cực cơ sở Giải Phóng,...

Mời báo giá lắp khóa cửa từ khoa HSTC tại Bệnh viện cơ sở Kim Chung.

Mời báo giá lắp khóa cửa từ khoa HSTC tại Bệnh...

Căn cứ tờ trình số 83/TTr-HCQT ngày 28 tháng 6 năm 2024 về việc lắp đặt khóa cửa từ khoa Hồi sức Tích cực cơ sở Kim Chung đã được Giám đốc phê duyệt.

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG KÝ THOẢ THUẬN HỢP TÁC CHUYÊN MÔN VỚI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÒA BÌNH

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG KÝ THOẢ THUẬN...

Sáng ngày 25/6/2024, Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã đến thăm, trao đổi hợp tác chuyên môn cùng với Ban lãnh đạo Bệnh viện Bệnh Nhiệt...

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại Bệnh viện cơ sở Giải Phóng.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán cung cấp...

Căn cứ tờ trình số 72/TTr-HCQT ngày 24 tháng 6 năm 2024 về việc phê duyệt danh mục, dự toán bảo hiểm cháy nổ tại Bệnh viện cơ sở Giải Phóng đã được...

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán làm rèm cửa cơ sở Kim Chung.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán làm rèm cửa...

Căn cứ tờ trình số 71/TTr-HCQT ngày 21 tháng 6 năm 2024 về việc phê duyệt danh mục rèm cửa đã được Giám đốc phê duyệt.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán cung cấp đồ nội thất tại Bệnh viện.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán cung cấp đồ...

Căn cứ tờ trình số 62/TTr-HCQT ngày 12 tháng 6 năm 2024 về việc phê duyệt danh mục cấp đồ nội thất tại cơ sở Giải Phóng đã được Giám đốc phê duyệt.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán mua máy lọc nước tại BV cơ sở Kim Chung

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán mua máy lọc...

Căn cứ tờ trình số 70/TTr-HCQT ngày 19 tháng 6 năm 2024 về việc phê duyệt danh mục cung cấp máy lọc nước tại cơ sở Kim Chung đã được Giám đốc phê...

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán cung cấp lắp đặt máy vi tính.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán cung cấp...

Căn cứ tờ trình số 69/TTr-HCQT ngày 19 tháng 6 năm 2024 về việc phê duyệt danh mục máy vi tính để bàn đã được Giám đốc phê duyệt.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán hút hệ thống thoát nước thải sở Kim Chung.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán hút hệ...

Căn cứ tờ trình số 65/TTr-HCQT ngày 17 tháng 6 năm 2024 về việc phê duyệt danh mục hút hệ thống thoát nước thải cơ sở Kim Chung đã được Giám đốc phê...

Mời chào giá thiết bị y tế

Mời chào giá thiết bị y tế

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói Mua...

Mời gửi báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán gói thầu trang phục, đồng phuc, bảo hộ lao động cho nhân viên Bệnh viện năm 2024.

Mời gửi báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán gói...

Căn cứ Quyết định số: 882/QĐ-NĐTW ngày 17 tháng 06 năm 2024 về việc phê duyệt danh mục, số lượng, quy cách, yêu cầu kỹ thuật may trang phục, đồng...