Trang chủ / Tin tức / Thông báo triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức năm 2019

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức năm 2019

24/09/2020 14:35     1      4,787     

Căn cứ kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký tuyển viên chức năm 2019, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thông báo.

Thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 trong đợt xét tuyển viên chức năm 2019, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thông báo:

Thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 trong đợt xét tuyển viên chức năm 2019 của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (theo danh sách) đến tập trung nghe phổ biến Quy chế tuyển dụng, hướng dẫn ôn tập, nộp lệ phí tuyển dụng, cụ thể như sau:

1. Hướng dẫn ôn tập, nghe phổ biến quy chế, nộp lệ phí xét tuyển:

Thời gian:

- Lớp 1 (Số thứ tự từ 1 đến 160 trong danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2): Bắt đầu 08 giờ ngày 27/09/2020.

- Lớp 2 (Số thứ tự từ 161 đến 306 trong danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2): Bắt đầu 14 giờ ngày 27/09/2020.

Địa điểm: Hội trường tầng 3 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội)

Kinh phí dự tuyển: 400.000 đồng / 01 thí sinh

2. Về phỏng vấn (vòng 2)

- Thời gian, địa điểm: Thí sinh xem sơ đồ, danh sách, thời gian phỏng vấn tại Hội trường tầng 3 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) hoặc trên trang web www.benhnhietdoi.vn vào ngày 5/10/2020.

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019 bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thông báo để thí sinh biết.

Mọi thắc mắc xin liên hệ theo số điện thoại: 024.66.51.53.56

Facebook a Comment