Trang chủ / Tin tức / Mời các đơn vị gửi báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán: Sửa chữa điều hòa

Mời các đơn vị gửi báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán: Sửa chữa điều hòa

18/04/2023 11:03          438     

Để có căn cứ xây dựng dự toán: Gói sửa chữa điều hòa một số khoa tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, phòng Hành chính Quản trị kính mời các doanh nghiệp quan tâm gửi báo giá theo danh mục đính kèm.

Báo giá được scan gửi về qua địa chỉ email: hcqt@nhtd.vn đồng thời đóng phong bì kín và gửi về Tổ xét chọn giá, phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội.

Thời gian gửi email: Trước 17 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 04 năm 2023

Click vào đây để xem chi tiết nội dung

Facebook a Comment
Các tin khác: