Trang chủ / Tin tức / Mời các đơn vị gửi báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán: Lõi lọc nước

Mời các đơn vị gửi báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán: Lõi lọc nước

18/04/2023 08:46          375     

Để có căn cứ xây dựng dự toán gói mua: Lõi lọc nước tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, phòng Hành chính Quản trị kính mời các doanh nghiệp quan tâm gửi báo giá theo danh mục đính kèm

Báo giá được scan gửi về qua địa chỉ email: hcqt@nhtd.vn đồng thời đóng phong bì kín và gửi về Tổ xét chọn giá, phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội.

Thời gian gửi email: Trước 17 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2023.

Click vào đây để xem chi tiết nội dung

 

Facebook a Comment
Các tin khác: