Trang chủ / Tin tức / Mời các đơn vị báo giá xây dựng dự toán Trang bị tivi cho các khoa tại Bệnh viện

Mời các đơn vị báo giá xây dựng dự toán Trang bị tivi cho các khoa tại Bệnh viện

14/02/2023 15:46          518     

Căn cứ danh mục, số lượng và yêu cầu kỹ thuật: Trang bị ti vi cho phòng tự nguyện khoa Cấp cứu Kim Chung tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã được phê duyệt.

Để có căn cứ xây dựng dự toán, phòng Hành chính Quản trị kính mời các doanh nghiệp có quan tâm và gửi chào giá theo danh mục đính kèm (Click vào đây để xem chi tiết). Thư chào giá được scan gửi về qua địa chỉ email: hcqt@nhtd.vn đồng thời đóng phong bì kín và gửi về Tổ xét chọn giá, phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội.

Thời gian gửi email: Trước 17 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 02 năm 2022.

Facebook a Comment
Các tin khác: