Trang chủ / Tin tức / Mời báo giá in ấn biểu mẫu giấy tờ, sổ sách, tài liệu chuyên môn

Mời báo giá in ấn biểu mẫu giấy tờ, sổ sách, tài liệu chuyên môn

26/02/2024 15:19          371     

Căn cứ danh mục, số lượng và yêu cầu chuyên môn các biểu mẫu in ấn, giấy tờ, số sách, tài liệu chuyên môn tại Bệnh viện năm 2024 đã được phê duyệt

 Để có căn cứ xây dựng giá dự toán, Bệnh viện kính mời các doanh nghiệp có quan tâm và gửi báo giá  (theo danh mục đính kèm/Uploads/files/cv%20235%20m%E1%BB%9Di%20b%C3%A1o%20gi%C3%A1%20in%20%E1%BA%A5n%20bi%E1%BB%83u%20m%E1%BA%ABu%20gi%E1%BA%A5y%20t%E1%BB%9D%2C%20s%E1%BB%95%20s%C3%A1ch%2C%20t%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20chuy%C3%AAn%20m%C3%B4n_0001%20-%20Copy(1).pdf ) :
1.Cách thức tiếp nhận báo giá: Báo giá được niêm phong trong phong bì kín và gửi về Phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội (ThS. Nguyễn Kim Nam; SĐT: 0989988029). Bản scan gửi qua địa chỉ email: kimnamhmu@gmail.com.
2. Thời gian nhận báo giá: Trước 17h00 ngày 06/3/2024.

Facebook a Comment