Trang chủ / Giới thiệu / Viện Đào tạo và nghiên cứu bệnh Nhiệt đới

Viện Đào tạo và nghiên cứu bệnh Nhiệt đới

Viện Đào tạo và Nghiên cứu bệnh nhiệt đới có chức năng giúp Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ, viên chức y tế trong nước và học viên nước ngoài; Tổ chức quản lý và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, hoạt động khoa học công nghệ, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khám, chữa bệnh; thực hiện các hoạt động chỉ đạo chuyên môn tuyến dưới thuộc chuyên ngành truyền nhiễm và bệnh nhiệt đới.

- Khẩu hiệu : Đào tạo và Nghiên cứu khoa học là nền tảng phát triển của y học

          - Địa chỉ liên hệ: Tầng 9, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, Thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 024.35766021; Fax:024.35766021; Email: viendaotao@nhtd.vn

- Cơ cấu tổ chức của Viện

+ Viện có Viện trưởng và các Phó viện trưởng:

+ Các phòng:

 1. Văn phòng,
 2. Phòng Quản lý đào tạo,
 3. Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học,
 4. Phòng Chỉ đạo tuyến,
 5. Phòng Sau đại học.

Các bộ môn[MOU1] 

 1. Bộ môn Thử nghiệm lâm sàng
 2. Bộ môn Giáo dục y học và kỹ năng tiền lâm sàng
 3. Bộ môn Dịch tễ học và Thống kê y tế
 4. Bộ môn Vi sinh vật
 5. Bộ môn Kiểm soát Nhiễm khuẩn
 6. Bộ môn Truyền nhiễm
 7. Bộ môn Hồi sức cấp cứu bệnh nhiệt đới
 8. Bộ môn Điều dưỡng truyền nhiễm

+ Nhiệm vụ

a) Nghiên cứu khoa học

 •  Tập trung phát triển các nghiên cứu tầm cỡ quốc gia và quốc tế về lĩnh vực bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới. Trong đó các lĩnh vực nghiên cứu ưu tiên:

            + Nghiên cứu dịch tễ học lâm sàng, vi sinh, sinh học phân tử của các Bệnh Truyền nhiễm và bệnh Nhiệt đới. 

         + Nghiên cứu xây dựng phương pháp chẩn đoán và điều trị, xây dựng các biện pháp giám sát, phòng chống các bệnh Truyền nhiễm gây dịch.

           + Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ứng dụng các kỹ thuật mới, thuốc mới trong chẩn đoán và điều trị Bệnh Truyền nhiễm và bệnh Nhiệt đới

            + Nghiên cứu về vaccine, tình trạng kháng thuốc của vi sinh vật, kiểm soát nhiễm khuẩn và nhiễm khuẩn bệnh viện….

 • Xây dựng, trình Giám đốc Bệnh viện quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn, trung hạn, hàng năm và các chương trình dự án của Bệnh viện về nghiên cứu khoa học, hoạt động công nghệ trong lĩnh vực chuyên ngành;
 •  Quản lý và tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các hoạt động khoa học công nghệ sau khi được phê duyệt.
 • Tổ chức thực hiện hoặc tham gia các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp Bệnh viện.
 • Quản lý và triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học hợp tác với các tổ chức, đơn vị trong nước và nước ngoài.
 • Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo khoa học về lĩnh vực phòng chống các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới.

b) Đào tạo:

- Xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch, chương trình, tài liệu đào tạo và tổ chức các loại hình đào tạo thuộc lĩnh vực Truyền nhiễm, Bệnh Nhiệt đới, vi sinh lâm sàng và các kỹ thuật xét nghiệm, kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Chủ động tổ chức các lớp đào tạo định hướng chuyên khoa, đào tạo liên tục và cấp chứng chỉ chuyên ngành cho cán bộ y tế đang làm việc tại các cơ sở y tế thuộc chuyên ngành Truyền nhiễm và cho các cán bộ có nhu cầu.

- Tổ chức đào tạo chuyển giao kỹ thuật liên quan đến bệnh Truyền nhiễm Nhiệt đới, vi sinh lâm sàng, các kỹ thuật xét nghiệm liên quan đến chẩn đoán bệnh truyền nhiễm và kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Tổ chức các loại hình đào tạo sau đại học (Tiến sĩ, bác sĩ chuyên  khoa cấp I, Bác sỹ chuyên khoa cấp II…) khi có đủ điều kiện và được cấp có thẩm quyền cho phép.

 - Tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ cho các học viên là người nước ngoài đến học tập tại Bệnh viện.

 - Quản lý các đối tượng học viên đào tạo đại học và sau đại học của các Trường Đại học Y, Dược đến học thực hành tại Bệnh viện

- Tổ chức các loại hình đào tạo kháctheo nhu cầu xã hội khi có đủ điều kiện và được cấp có thẩm quyền cho phép.

c)   Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật:[MOU1] 

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc chỉ đạo tuyến dưới phát triển kỹ thuật chuyên môn nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị, cử cán bộ chuyên môn luân phiên hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới thường xuyên và đột xuất khi có nhu cầu.

- Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động hướng về cộng đồng, các chương trình y tế quốc gia, chăm sóc sức khỏe ban đầu. Kết hợp với tuyến dưới thực hiện chương trình và kế hoạch chăm sóc sức khoẻ ban đầu trong khu vực.

- Theo dõi, đôn đốc kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ hỗ trợ chuyên môn tuyến dưới.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết với tuyến dưới để có thông tin hai chiều, rút kinh nghiệm trong thực hiện, điều chỉnh hoạt động chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ phù hợp với nhu cầu.

- Thống kê, lưu trữ các tài liệu về hoạt động chuyển tuyến, chỉ đạo tuyến, luân phiên cán bộ của bệnh viện;

- Chủ trì xây dựng, triển khai thực hiện đề án Bệnh viện vệ tinh theo chuyên ngành và sự phân công của Bộ Y tế.

- Phối hợp các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác để xây dựng mô hình chuyển tuyến tại khu vực và thực hiện quản lý chuyển tuyến người bệnh theo quy định của Bộ Y tế.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.

d) Hợp tác quốc tế

- Hợp tác với các tổ chức cá nhân nước ngoài trong triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, chương trình, dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng chống bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới theo quy định của pháp luật.

-Hợp tác với các tổ chức nước ngoài trong đào tạo chuyên ngành cho sinh viên nước ngoài đến thực tập tại Bệnh viện theo quy định của pháp luật.

-Hợp tác với các tổ chức nước ngoài trong việc cử cán bộ đi học tập, nâng cao trình độ chuyên môn ở nước ngoài

đ) Quản lý đơn vị:

- Xây dựng, trình Giám đốc Bệnh viện các quy định, quy chế, quy trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động liên quan khác của Viện theo đúng quy định của Bệnh viện, Bộ Y tế và của pháp luật.Tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Thống kê, tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả hoạt động, thực hiện nhiệm vụ công tác của Viện theo quy định của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

- Quản lý công chức, viên chức, hợp đồng lao động; quản lý tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị, theo đúng quy định của pháp luật và phân cấp quản lý Bệnh viện.

- Thực hiện chế độ tài chính kế toán của Viện theo quy định của pháp luật.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc bệnh viện giao

-Đối tượng phục vụ

Tất cả các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có nhu cầu nghiên cứu, trao đổi về khoa học công nghệ, đào tạo và chỉ đạo tuyến thuộc chức năng, nhiệm vụ của Viện và trong khuôn khổ cho phép của pháp luật.


 [MOU1]Có nên đưa thêm Hoat động Bệnh viện Vệ tinh không?


 [MOU1]Thêm Bộ môn Dịch tễ học, Phương pháp nghiên cứu khoa học

CÁC BÀI GIỚI THIỆU KHÁC