Trang chủ / Giới thiệu / Ban Giám đốc đương nhiệm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Ban Giám đốc đương nhiệm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Ban Giám đốc đương nhiệm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 

TS.BS. PHẠM NGỌC THẠCH

Giám đốc Bệnh viện

 

BSCKII. NGUYỄN TRUNG CẤP

Phó Giám đốc Bệnh viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS. BS NGUYỄN THANH HÀ

Phó Giám đốc Bệnh viện

 

CÁC BÀI GIỚI THIỆU KHÁC