DANH SÁCH VĂN BẢN

STT Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tên văn bản File
1 Quy trình ISO 28/04/2014 NKTH-Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng 2016-2017
2 MTCL(NKTH) Quy trình ISO NKTH-Mục tiêu chất lượng 2016-2017
3 QT.03.NHI Quy trình ISO 03/07/2015 NHI-Quy trình xử lý bệnh nhân nhi sốt
4 QT.02.NHI Quy trình ISO 25/06/2014 NHI-Quy trình sàng lọc trẻ bệnh nặng
5 QT.01.NHI Quy trình ISO 03/07/2015 NHI-Quy trình chẩn đoán, điều trị viêm phổi cộng đồng ở trẻ em
6 QĐ.01.NHI Quy trình ISO 03/07/2015 NHI-Quy định chức năng, nhiệm vụ và các vị trí chức danh của khoa Nhi
7 MTCL-NHI Quy trình ISO 12/12/2016 NHI-Mục tiêu chất lượng 2016
8 SĐVGB Quy trình ISO NHI-Sơ đồ VGB
9 QT.05.NHI Quy trình ISO 01/04/2016 NHI-Quy trình chẩn đoán, điều trị viêm gan vi-rút B mạn
10 BM.05.NHI.03 Quy trình ISO NHI-Sổ theo dõi bệnh nhân điều trị thuốc kháng vi-rút viêm gan C
11 BM.05.NHI.02 Quy trình ISO NHI-Sổ xét duyệt điều trị thuốc kháng vi-rút viêm gan C
12 BM.05.NHI.01 Quy trình ISO NHI-Sổ xét đăng ký bệnh nhân vi-rút viêm gan B
13 Quy trình ISO NHI-Sơ đồ chẩn đoán, điều trị và theo dõi bệnh nhân viêm gan C
14 QT.04.NHI Quy trình ISO 01/04/2016 NHI-Quy trình chuẩn đoán, điều trị viêm gan vi-rút C mạn
15 BM.04.NHI.03 Quy trình ISO 01/04/2016 NHI-Sổ theo dõi bệnh nhân điều trị thuốc kháng vi-rút viêm gan C
16 BM.04.NHI.02 Quy trình ISO 01/04/2016 NHI-Sổ xét duyệt điều trị thuốc kháng vi-rút viêm gan C
17 BM.04.NHI.01 Quy trình ISO 01/04/2016 NHI-Sổ đăng kí bệnh nhân viêm gan C
18 QT.06.KB2 Quy trình ISO 29/07/2016 KKB(Kim Chung)-Quy trình tư vấn, tiêm chủng vắc-xin
19 QT.05.KB2 Quy trình ISO 29/07/2016 KKB(Kim Chung)-Quy trình nhập và bảo quản vắc-xin
20 QT.04.KB2 Quy trình ISO 29/07/2016 KKB(Kim Chung)-Quy trình tiếp nhận và trả kết quả xét nghiệm
21 QT.02.KB2 Quy trình ISO 29/07/2016 KKB(Kim Chung)-Quy trình chuyển viện cơ sở Kim Chung
22 QT.01.KB2 Quy trình ISO 29/07/2016 KKB(Kim Chung)-Quy trình khám chữa bệnh ngoại trú
23 QĐ.01.KBKC Quy trình ISO 29/07/2016 KKB(Kim Chung)-Quy định chức năng, nhiệm vụ và các vị trí chức danh
24 MTCL-KKB2 Quy trình ISO 29/07/2016 KKB(Kim Chung)-Mục tiêu chất lượng 2017
25 Quy trình ISO 29/07/2016 KKB(Kim Chung) Kế hoạch thực hiện mục tiêu
26 QT.05.KKB Quy trình ISO 30/06/2016 KKB-Quy trình điều trị dự phòng lây HBV từ mẹ sang con
27 QT.03.KKB Quy trình ISO 30/06/2016 KKB-Quy trình xử lý ban đầu bệnh nhân tới khám có sốt
28 QT.04.KKB Quy trình ISO 30/06/2016 KKB-Quy trình xử lý người bệnh tiêu chảy cấp
29 QT.02.KKB Quy trình ISO 01/07/2016 KKB-Quy trình theo dõi, quản lý bệnh nhân ngoại trú
30 QT.01.KKB Quy trình ISO 01/07/2016 KKB-Quy trình đón tiếp bệnh nhân, khám bệnh