DANH SÁCH VĂN BẢN

STT Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tên văn bản File
1 BM.05.NHI.03 Quy trình ISO NHI-Sổ theo dõi bệnh nhân điều trị thuốc kháng vi-rút viêm gan C
2 BM.05.NHI.02 Quy trình ISO NHI-Sổ xét duyệt điều trị thuốc kháng vi-rút viêm gan C
3 BM.05.NHI.01 Quy trình ISO NHI-Sổ xét đăng ký bệnh nhân vi-rút viêm gan B
4 Quy trình ISO NHI-Sơ đồ chẩn đoán, điều trị và theo dõi bệnh nhân viêm gan C
5 QT.04.NHI Quy trình ISO 01/04/2016 NHI-Quy trình chuẩn đoán, điều trị viêm gan vi-rút C mạn
6 BM.04.NHI.03 Quy trình ISO 01/04/2016 NHI-Sổ theo dõi bệnh nhân điều trị thuốc kháng vi-rút viêm gan C
7 BM.04.NHI.02 Quy trình ISO 01/04/2016 NHI-Sổ xét duyệt điều trị thuốc kháng vi-rút viêm gan C
8 BM.04.NHI.01 Quy trình ISO 01/04/2016 NHI-Sổ đăng kí bệnh nhân viêm gan C
9 QT.06.KB2 Quy trình ISO 29/07/2016 KKB(Kim Chung)-Quy trình tư vấn, tiêm chủng vắc-xin
10 QT.05.KB2 Quy trình ISO 29/07/2016 KKB(Kim Chung)-Quy trình nhập và bảo quản vắc-xin
11 QT.04.KB2 Quy trình ISO 29/07/2016 KKB(Kim Chung)-Quy trình tiếp nhận và trả kết quả xét nghiệm
12 QT.02.KB2 Quy trình ISO 29/07/2016 KKB(Kim Chung)-Quy trình chuyển viện cơ sở Kim Chung
13 QT.01.KB2 Quy trình ISO 29/07/2016 KKB(Kim Chung)-Quy trình khám chữa bệnh ngoại trú
14 QĐ.01.KBKC Quy trình ISO 29/07/2016 KKB(Kim Chung)-Quy định chức năng, nhiệm vụ và các vị trí chức danh
15 MTCL-KKB2 Quy trình ISO 29/07/2016 KKB(Kim Chung)-Mục tiêu chất lượng 2017
16 Quy trình ISO 29/07/2016 KKB(Kim Chung) Kế hoạch thực hiện mục tiêu
17 QT.05.KKB Quy trình ISO 30/06/2016 KKB-Quy trình điều trị dự phòng lây HBV từ mẹ sang con
18 QT.03.KKB Quy trình ISO 30/06/2016 KKB-Quy trình xử lý ban đầu bệnh nhân tới khám có sốt
19 QT.04.KKB Quy trình ISO 30/06/2016 KKB-Quy trình xử lý người bệnh tiêu chảy cấp
20 QT.02.KKB Quy trình ISO 01/07/2016 KKB-Quy trình theo dõi, quản lý bệnh nhân ngoại trú
21 QT.01.KKB Quy trình ISO 01/07/2016 KKB-Quy trình đón tiếp bệnh nhân, khám bệnh
22 QĐ.01.KKB Quy trình ISO 01/07/2016 KKB-Quy định chức năng, nhiệm vụ và các vị trí chức danh của khoa khám bệnh
23 MTCL Quy trình ISO 01/04/2016 KKB-Mục tiêu chất lượng 2016-2017
24 STLM Quy trình ISO 15/07/2016 XN-Sổ tay lấy bệnh phẩm
25 STCL Quy trình ISO 28/07/2015 XN-Sổ tay chất lượng
26 phụ lục 5 Quy trình ISO XN-Danh mục các xét nghiệm
27 phụ lục 4 Quy trình ISO Sơ đồ tiến trình xét nghiệm toàn diện
28 phụ lục 3 Quy trình ISO XN-Các vị trí chức danh trong khoa
29 Phụ lục 2 Quy trình ISO XN-Khoa Xét nghiệm
30 phụ lục 1 Quy trình ISO XN-Sơ đồ tổ chức bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương