Trang chủ / Tin tức / THỂ LỆ “GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC TRẺ MÉRIEUX - VSID 2022”

THỂ LỆ “GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC TRẺ MÉRIEUX - VSID 2022”

28/04/2022 11:10          480     

Để động viên lực lượng cán bộ khoa học trẻ trong ngành Truyền nhiễm Việt Nam tiến quân mạnh mẽ vào khoa học kỹ thuật chuyên ngành; nghiên cứu, sáng tạo, đề xuất những giải pháp khoa học, công nghệ thiết thực, có hiệu quả góp phần giải quyết những vấn đề lớn trong chẩn đoán, điều trị, dự phòng các bệnh truyền nhiễm, nhiệt đới phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của Việt Nam, bắt đầu từ năm 2016 Hội Truyền nhiễm Việt Nam (VSID) phối hợp với Viện Mérieux Cộng hòa Pháp tổ chức “Giải thưởng Khoa học trẻ Mérieux - VSID”.

Giải thưởng

          “Giải thưởng Khoa học trẻ Mérieux - VSID” có giá trị tiền thưởng là 10.000euro. Năm 2022 Giải sẽ trao cho 01 (một) công trình đạt giải. Trường hợp 02 (hai) công trình có tổng số điểm bằng nhau thì 02 công trình đó cùng nhận chung một giải thưởng.

Đối tượng tham gia Giải thưởng Khoa học trẻ Mérieux - VSID năm 2022

1. Đối với tác giả

Tác giả của công trình, đề tài nghiên cứu, giải pháp kỹ thuật (sau đây gọi chung là công trình) tham gia dự giải là một cá nhân hoặc một tập thể tác giả (không quá 5 người) trực tiếp thực hiện công trình. Tác giả (tập thể tác giả) là các cán bộ khoa học trẻ, tác giả chính của công trình đã tốt nghiệp tiến sĩ (hoặc thạc sĩ) trong giai đoạn từ năm 2008 đến nay.

2. Đối với các công trình

Công trình tham gia dự Giải thưởng năm 2022 là các công trình, đề tài nghiên cứu, giải pháp kỹ thuật có tính khoa học, tính sáng tạo và tính thực tiễn cao, đưa ra được những giải pháp khoa học - kỹ thuật có hiệu quả thiết thực, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, nhiệt đới phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam.

 

 

Các tiêu chí xét Giải thưởng Khoa học trẻ Mérieux - VSID năm 2022

1. Tác giả chính của công trình có học vị tiến sĩ (hoặc thạc sĩ), tốt nghiệp trong giai đoạn từ năm 2008 đến nay (có bản photo văn bằng học vị gửi kèm theo).

2. Là các công trình, đề tài nghiên cứu, giải pháp kỹ thuật áp dụng trong dự phòng, chẩn đoán, điều trị bệnh truyền nhiễm, nhiệt đới đã hoàn thành và đã được nghiệm thu trong giai đoạn từ năm 2008 đến nay, ưu tiên các công trình đã áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn.

3. Công trình đảm bảo có:

+ Tính khoa học;

+ Tính mới, tính sáng tạo;

+ Tính thực tiễn, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

4. Đã có ít nhất 01 (một) bài báo khoa học của công trình được công bố trên Tạp chí Khoa học quốc tế trong giai đoạn 2008 - 2022 (có bản photo hoặc tài liệu chứng minh bài báo khoa học đã được đăng gửi kèm theo).

5. Ưu tiên các tác giả (tập thể tác giả) đã có công lao đóng góp xây dựng Hội Truyền nhiễm Việt Nam (tham gia Ban Chấp hành các cấp của Hội hoặc đã được các cấp bộ Hội khen thưởng).

Tiến độ, trình tự xét Giải thưởng Khoa học trẻ Mérieux – VSID 2022

Ban Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế của Hội, cơ quan thường trực giải  thưởng tổ chức tiếp nhận hồ sơ tham gia dự giải năm 2022 trong thời gian từ ngày 03/6/2022 đến hết ngày 14/6/2022 (tính theo dấu Bưu điện).

Hội đồng giải thưởng của Hội Truyền nhiễm Việt Nam (VSID) tổ chức họp xét chọn trong thời gian từ ngày 17/6/2022 đến ngày 28/6/2022. Hội đồng có nhiệm vụ xét chọn từ 02 (hai) đến 03 (ba) công trình đã gửi tham gia dự giải có số điểm cao nhất để chuyển sang Hội đồng giải thưởng của Viện Mérieux.

Hội đồng giải thưởng của Viện Mérieux Cộng hòa Pháp tổ chức xét và quyết định công nhận công trình đạt “Giải thưởng Khoa học trẻ Mérieux - VSID năm 2022” trong thời gian từ ngày 08/7/2022 đến ngày 31/7/2022.

Giải sẽ được Hội đồng giải thưởng của Viện Mérieux công bố và trao thưởng tại “Hội nghị khoa học toàn quốc về bệnh truyền nhiễm và HIV/AIDS năm 2022”, tổ chức tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An vào tháng 9/2022.

Hồ sơ đăng ký tham gia và đề nghị xét Giải thưởng Khoa học trẻ Mérieux - VSID 2022 gồm:

          - Bản đăng ký tham gia dự “Giải thưởng Khoa học trẻ Mérieux - VSID năm 2022” của tác giả (tập thể tác giả), có xác nhận của đơn vị tác giả đang công tác.

          - Hồ sơ trích ngang của tác giả (tập thể tác giả kê khai từng tác giả), ghi rõ: họ và tên; nam/nữ; ngày tháng năm sinh; đơn vị đang công tác; chức vụ chính quyền; chuyên ngành đào tạo; học hàm, học vị; năm tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ; ngày, tháng, năm tham gia Hội Truyền nhiễm Việt Nam của tác giả chính (tính từ khi bắt đầu tham gia là hội viên của Hội); chức vụ trong tổ chức Hội hiện nay của tác giả chính; địa chỉ liên lạc qua đường bưu điện, điện thoại và E-mail của tác giả chính. Tác giả chính ký tên, có xác nhận của đơn vị hiện đang công tác (ký tên, đóng dấu).

          - Văn bản giới thiệu tham gia dự Giải của Ban Chấp hành Chi hội (những nơi đã thành lập Chi hội trực thuộc Hội Truyền nhiễm Việt Nam).

          - Bộ tài liệu chuyên môn gửi tham gia dự giải gồm: bản toàn văn và bản tóm tắt công trình, giải pháp (bằng hai thứ tiếng Việt Nam và tiếng Anh) cùng các tài liệu chứng minh có liên quan gửi tham gia dự giải. Yêu cầu gửi hai bộ gốc về Thường trực “Giải thưởng Khoa học trẻ Mérieux - VSID năm 2022”, chậm nhất là 16h30 ngày 14/6/2022 theo địa chỉ:

Thường trực “Giải thưởng Khoa học trẻ Mérieux - VSID năm 2022-”

Hội Truyền nhiễm Việt Nam

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội.

Người nhận: TS Lê Nguyễn Minh Hoa (Điện thoại: 0983992810).

 

Facebook a Comment