Trang chủ / Tin tức / Mời gửi báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán gói thầu trang phục, đồng phuc, bảo hộ lao động cho nhân viên Bệnh viện năm 2023.

Mời gửi báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán gói thầu trang phục, đồng phuc, bảo hộ lao động cho nhân viên Bệnh viện năm 2023.

07/09/2023 15:54          1,757     

Căn cứ Quyết định số: 1164/QĐ-NĐTW ngày 06 tháng 09 năm 2023 về việc phê duyệt danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật may trang phục, đồng phục, bảo hộ lao động cho nhân viên bệnh viện năm 2023 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Để có cơ sở xây dự toán cho gói thầu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương kính mời các đơn vị quan tâm gửi báo theo danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật đính kèm.

Thư chào giá được scan (chụp) gửi qua địa chỉ email: hcqt@nhtd.vn.

Thời gian gửi đến: Trước 16 giờ 00 phút, ngày / /2023.

Chi tiết liên hệ CN Dũng phòng Hành chính Quản trị, điện thoại 0936151982.

Click vào đây để xem chi tiết nội dung.

 

Facebook a Comment
Các tin khác: