Trang chủ / Tin tức / Mời các đơn vị gửi báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán: Trang bị tấm pallet tại Bệnh viện

Mời các đơn vị gửi báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán: Trang bị tấm pallet tại Bệnh viện

11/04/2023 15:18          437     

Để có căn cứ xây dựng dự toán gói mua: Trang bị tấm pallet cho phòng VTTBYT cơ sở Kim Chung, phòng Hành chính Quản trị kính mời các doanh nghiệp có quan tâm và gửi báo giá theo danh mục đính kèm.

Báo giá được scan gửi về qua địa chỉ email: hcqt@nhtd.vn đồng thời đóng phong bì kín và gửi về Tổ xét chọn giá, phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội.

Thời gian gửi email: Trước 17 giờ 00 phút, ngày  14  tháng 04 năm 2023.

Click vào đây để xem chi tiết nội dung thông báo.

Facebook a Comment
Các tin khác: