Trang chủ / Tin tức / HBV tái hoạt vai trò phòng ngừa bằng thuốc kháng virus ở bệnh nhân mắc u lymphô đã nhiễm hbv trong quá khứ hiện đang dùng hóa miễn dịch trị liệu

HBV tái hoạt vai trò phòng ngừa bằng thuốc kháng virus ở bệnh nhân mắc u lymphô đã nhiễm hbv trong quá khứ hiện đang dùng hóa miễn dịch trị liệu

31/07/2012 10:30     3,249      4,760     

Tất cả bệnh nhân mắc u lymphô ở khu vực HBV lưu hành nên được xét nghiệm kháng thể lõi HBV (anti-HBc) cùng với kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg). Tỷ lệ thấp HBV tái hoạt động không hỗ trợ việc sử dụng điều trị dự phòng thuốc kháng vi-rút thường qui ở các bệnh nhân bị nhiễm HBV trong quá khứ.

 

Những cá nhân mà trong quá khứ bị nhiễm HBV có mang HBsAg đồng thời có được anti – HBc trong huyết thanh của họ. Hiện nay, không chắc chắn liệu rằng bệnh nhân bị nhiễm HBV trong quá khứ có cần đến điều trị dự phòng bằng thuốc kháng virus trong quá trình hóa trị liệu hay không, mặc dù một số cơ quan chống ung thư khuyến cáo nên sử dụng thuốc kháng vi rút một cách thường qui. Mục tiêu của nghiên cứu này là để xác định tỷ lệ hiện nhiễm HBV trong quá khứ ở những bệnh nhân bị mắc u lymphô và sự liên quan của nó với các biến chứng do HBV gây ra.

Phương pháp: Các tác giả xem lại bệnh án 430 bệnh nhân mắc u lymphô từ tháng 5/2006 đến tháng 5/2008.

Kết quả: Trong số 430 bệnh nhân, 233 bệnh nhân đã được làm xét nghiệm cả HBsAg lẫn anti-HBc, trong khi 197 bệnh nhân chỉ làm xét nghiệm HBsAg. Trong số những người được làm cả hai xét nghiệm, 34,3% (80/233) anti-HBc (+). Trong số 80 bệnh nhân này, 58 bệnh nhân đã có một xét nghiệm tải lượng HBV DNA đồng thời, mà cho kết quả dương tính 3 trường hợp (5,2%). Trong số 67 bệnh nhân với quá khứ và 26 với nhiễm HBV mãn tính đã nhận được hóa trị liệu, HBV tái hoạt động xảy ra tương ứng ở 1,5% và 42,3% bệnh nhân (P  < 0,0001). Dự phòng bằng lamivudine đã được dùng cho 7 (10,4%) bệnh nhân bị nhiễm HBV trong quá khứ và 18 (69,2%) bị nhiễm HBV mãn tính.

Kết luận: Tỷ lệ thấp HBV tái hoạt đã báo cáo trong nghiên cứu của chúng tôi cùng với tỷ lệ hiện mắc cao nhiễm HBV trong quá khứ trong một khu vực dịch lưu hành cho thấy việc dùng điều trị dự phòng thường qui thuốc kháng vi-rút có thể không được yêu cầu cho tất cả các bệnh nhân bị nhiễm HBV trong quá khứ. Giám sát chặt chẽ vẫn còn là một lựa chọn hợp lý và khả thi cho đa số bệnh nhân.

 

 

Tài liệu tham khảo

(Yu Xuan Koo, Daniel S. W. Tan, Iain B. Tan, Miriam Tao, Wan Cheng Chow, Soon Thye Lim. (2009). Cancer Volume 116, Issue 1, pages 115–121, 1 January 2010. DOI: 10.1002/cncr.24742. Article first published online: 6 NOV 2009)

Bs. Phan Quận

Facebook a Comment