Trang chủ / Tin tức / Đáp ứng với đơn trị tenofovir ở bệnh nhân viêm gan b mãn tính mà đáp ứng chưa tối ưu với entecavir trước đây

Đáp ứng với đơn trị tenofovir ở bệnh nhân viêm gan b mãn tính mà đáp ứng chưa tối ưu với entecavir trước đây

31/07/2012 10:27     4,242      10,601     

Cả entecavir (ETV) lẫn tenofovir (TDF) là những thuốc kháng virus viêm gan B (HBV) mạnh. Đáp ứng không tối ưu (SOR) sau điều trị với thuốc kháng vi-rút có liên quan với tăng nguy cơ thất bại điều trị tiếp theo và bị virus đề kháng. Người ta vẫn chưa rõ liệu rằng chuyển sang dùng TDF là một phương pháp hợp lý hay không ở những bệnh nhân đáp ứng với điều trị không tốt khi dùng ETV.

 

Nghiên cứu này nhằm mục đích để xác định làm thế nào các bệnh nhân mắc HBV với đáp ứng điều trị với ETV đơn trị liệu. Dữ liệu của bệnh nhân được điều trị với ETV mà đáp ứng không tối ưu (không đạt được giảm HBV DNA 1 > log10 sau 24 tuần điều trị với ETV) đã được chuyển qua dùng TDF, sự giảm đã trải qua suốt năm 2005 và 2010 đã được xem xét lại. Sự tuân thủ điều trị được đánh giá bởi số lượng thuốc. Mười bốn bệnh nhân (2,9%) được xác định từ một nghiên cứu đoàn hệ tổng số 482 bệnh nhân được điều trị với ETV. Tất cả 14 bệnh nhân là người Tàu và đã bị nhiễm HBV genotype C (71%) hoặc B (29%). Chín bệnh nhân là nam, tuổi trung vị là 41,5 tuổi (19-64 tuổi). Mười hai bệnh nhân chưa được điều trị trước (một bệnh nhân đã dùng lamivudine và một bệnh nhân được điều trị với peginterferon); 85,7% HBeAg (+).HBV-DNA trung bình lúc bắt đầu điều trị là 7,55 (5,30 - 9,40) log10 copies/mL, và 57% đã có nồng độ ALT huyết thanh tăng. Đột biến precore và/ hoặc đột biến core promoter cơ bản đã được phát hiện ở 4 bệnh nhân, trong khi không phát hiện đề kháng kiểu gen lúc bắt đầu điều trị và trước khi chuyển sang dùng TDF. Thời gian trung vị của điều trị với ETV là 64,5 (26 - 126) tuần. Trung vị tải lượng HBV-DNA vào thời điểm chuyển qua dùng TDF là 3,69 (3,00-4,90) log10 copies/mL. Trung vị giảm tải lượng HBV-DNA từ lúc bắt đầu nghiên cứu và suốt thời gian quan sát trải qua 6 tháng trước khi chuyển đổi qua dùng TDF tương ứng là 4,04 (0,51-6,06) log10 và 0,43 (- 0,09 – 1,13) log10copies/mL.  Sau khi chuyển qua dùng TDF, tất cả 14 bệnh nhân (100%) đã đạt đến mức không thể phát hiện tải lượng HBV-DNA và ALT huyết thanh về bình thường với thời gian trung vị là 30 tuần. Trong 12 bệnh nhân HBeAg (+), chuyển đổi huyết thanh HBeAg đã thấy ở 2 bệnh nhân sau khi điều trị với TDF trong thời gian kéo dài 75 và 84 tuần. Không thấy sự bùng phát virus sau khi chuyển sang dùng TDF với 1 khoảng thời gian theo dõi trung vị 50 (24-160) tuần. TDF dùng điều trị an toàn và dung nạp tốt. Kết luận, đáp ứng kém với ETV là hiếm gặp (khoảng 3%). Đơn trị TDF an toàn và rất hiệu quả trong quản lý bệnh nhân nhiễm HBV mãn tính đáp ứng kém với ETV.

 

Tài liệu tham khảo

(Pan, C. Q.; Hu, K.-Q.; Yu, A. S.; Chen, W.; Bunchorntavakul, C.; Reddy, K. R. (2012). Response to tenofovir monotherapy in chronic hepatitis B patients with prior suboptimal response to entecavir. Journal of Viral Hepatitis, Volume 19, Number 3, 1 March 2012 , pp. 213-219(7) )

Bs. Phan Quận

Facebook a Comment