DANH SÁCH VĂN BẢN

STT Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tên văn bản File
1 KSYK Quy trình ISO Điều dưỡng-Phiếu khảo sát ý kiến người bệnh nội trú
2 KSHL Quy trình ISO Điều dưỡng-Hướng dẫn tổ chức, phương pháp khảo sát hài lòng người bệnh nội trú và nhân viên y tế
3 QT.03.ĐD Quy trình ISO 01/07/2016 Điều dưỡng-Quy trình đi buồng của điều dưỡng trưởng
4 BM.03.ĐD.01 Quy trình ISO 01/07/2016 Điều dưỡng-Sổ đi buồng
5 QT.02.ĐD Quy trình ISO 01/07/2016 Điều dưỡng-Quy trình kiểm tra, giám sát khối Điều dưỡng
6 BM.02.ĐD.04 Quy trình ISO 01/07/2016 Điều dưỡng-Thang điểm kiểm tra công tác điều dưỡng (2)
7 BM.02.ĐD.03 Quy trình ISO 01/07/2016 Điều dưỡng-Thang điểm kiểm tra công tác điều dưỡng
8 BM.02.ĐD.02 Quy trình ISO 01/07/2016 Điều dưỡng-Báo cáo tình hình triển khai ý kiến chỉ đạo
9 BM.02.ĐD.01 Quy trình ISO Điều dưỡng-Báo cáo kết quả tổng kết công tác kiểm tra - giám sát của điều dưỡng
10 QT.01.ĐD Quy trình ISO 01/07/2016 Điều dưỡng-Quy trình sinh hoạt khoa học điều dưỡng
11 BM.01.ĐD.02 Quy trình ISO 01/07/2016 Điều dưỡng-Giấy mời sinh hoạt khoa học điều dưỡng
12 BM.01.DD.01 Quy trình ISO 01/07/2016 Điều dưỡng-Biên bản sinh hoạt khoa học điều dưỡng
13 QT.02.VT.TBYT Quy trình ISO 30/06/2016 VTTBYT-Quy trình quản lý thiết bị đo lường
14 QT.01.VTYT Quy trình ISO 30/06/2016 VTTBYT-Quy trình quản lý máy móc thiết bị y tế
15 QĐ.01.VT-TBYT Quy trình ISO 30/05/2016 VTTBYT-Quy định chức năng, nhiệm vụ và phân công công việc tại phòng Vật tư thiết bị y tế
16 MTCL(VTTBYT) Quy trình ISO 29/05/2016 VTTBYT-Mục tiêu chất lượng
17 MTCV(VTTBYT) Quy trình ISO 01/06/2016 VTTBYT-Bảng mô tả công việc, chức danh và nhiệm vụ
18 QT.03.NKTH Quy trình ISO 30/06/2016 NKTH-Quy trình theo dõi, nhận xét và điều trị người bệnh hàng ngày trong hồ sơ bệnh án
19 QT.02.NKTH Quy trình ISO 30/06/2016 NKTH-Quy trình chuyển người bệnh tại khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp
20 QT.01.NKTH Quy trình ISO 30/06/2016 NKTH-Quy trình tiếp nhận và xử trí khi người bệnh vào khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp
21 QĐ.01.NKTH Quy trình ISO 30/06/2016 NKTH-Quy định chức năng, nhiệm vụ và các vị trí chức danh của khoa nhiễm khuẩn tổng hợp
22 Quy trình ISO 28/04/2014 NKTH-Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng 2016-2017
23 MTCL(NKTH) Quy trình ISO NKTH-Mục tiêu chất lượng 2016-2017
24 QT.03.NHI Quy trình ISO 03/07/2015 NHI-Quy trình xử lý bệnh nhân nhi sốt
25 QT.02.NHI Quy trình ISO 25/06/2014 NHI-Quy trình sàng lọc trẻ bệnh nặng
26 QT.01.NHI Quy trình ISO 03/07/2015 NHI-Quy trình chẩn đoán, điều trị viêm phổi cộng đồng ở trẻ em
27 QĐ.01.NHI Quy trình ISO 03/07/2015 NHI-Quy định chức năng, nhiệm vụ và các vị trí chức danh của khoa Nhi
28 MTCL-NHI Quy trình ISO 12/12/2016 NHI-Mục tiêu chất lượng 2016
29 SĐVGB Quy trình ISO NHI-Sơ đồ VGB
30 QT.05.NHI Quy trình ISO 01/04/2016 NHI-Quy trình chẩn đoán, điều trị viêm gan vi-rút B mạn