Trang chủ / Văn bản / Công văn

DANH SÁCH VĂN BẢN CÔNG VĂN

STT Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tên văn bản File
1 xx/BVBNĐTW Công văn 01/06/2013 Thông báo về việc cấp chứng chỉ hành nghề tới các khoa phòng thuộc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương
2 Công văn 01/07/2011 Hướng dẫn thử nghiệm nhậy cảm kháng sinh