Trang chủ / Tin tức / Chung tay phòng chống kháng thuốc

Chung tay phòng chống kháng thuốc

29/11/2018 15:54     145      2,991     

Việt Nam, một lần nữa khẳng định cam kết mạnh mẽ của mình trong việc thực hiện sáng kiến toàn cầu về phòng chống kháng thuốc, thông qua việc tổ chức  hàng loạt các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ toàn cầu về tuần lễ truyền thông nâng cao nhận thức phòng chống kháng thuốc lần thứ tư, từ ngày 12 -  18 tháng 11 năm 2018.   

Ban Chỉ đạo Quốc gia Việt Nam về Phòng chống kháng thuốc, là nỗ lực chung giữa Văn phòng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam (WHO), Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc (FAO), Tổ chức Thú y Thế giới  (OIE) và các Đối tác Một Sức Khỏe cùng nhau kêu gọi các bác sĩ, dược sĩ, cán bộ y tế, người nông dân, cán bộ thú y, công nghiệp thực phẩm và nông nghiệp, các trường Đại học và cộng đồng hãy cùng “sử dụng kháng sinh thận trọng”. Kể từ khi phát minh ra kháng sinh, nó được coi như là nền tảng cho y học hiện đại. Tuy nhiên, việc lạm dụng kéo dài và sử dụng kháng sinh không đúng cách cho con người và động vật đã làm gia tăng và lan truyền kháng thuốc (AMR), điều này xảy ra khi các vi khuẩn trở nên kháng với chính thuốc đã dùng để điều trị chúng.

Để đẩy mạnh nỗ lực truyền thông cho các bác sĩ, dược sĩ, bác sĩ thú y và nhân viên y tế trong tương lai về kháng thuốc, một loạt các hội thảo tại một số trường đại học đã được tổ chức trong các ngày từ 13-16 tháng 11/2018.. Với mục tiêu tương tự như vậy, một hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản sẽ được tổ chức vào ngày 17 tháng 11 .

Tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y Tế, Chủ tịch Ban Chỉ đạo Quốc Gia về Phòng Chống Kháng Thuốc tại Việt Nam cho biết: “Chúng tôi nhận thấy rằng cuôc chiến phòng chống kháng thuốc là trách nhiệm của mỗi người. Đó là lý do tại sao chúng ta tích cực kêu gọi sự tham gia của các ngành, nghề và tất nhiên, của cả cộng đồng. Công việc này vô cùng quan trọng, tuy nhiên, nó không dừng lại khi tuần lễ truyền thông qua đi. Giải quyết tình hình kháng thuốc là một lĩnh vực ưu tiên ở Việt Nam và cùng với sự hỗ trợ của các đối tác, chúng ta sẽ tiếp tục thúc đẩy mọi nỗ lực cho đến khi tất cả mọi người không chỉ dừng việc sử dụng sai hay sử dụng quá nhiều mà còn được thông tin đầy đủ để giúp chúng ta chuyển tải thông điệp này”.

Tiếp tục hành động phòng chống kháng thuốc: con đường phía trước

“Việt Nam là một trong ít các quốc gia trong khu vực có cơ chế vững chắc để quản lý tình trạng kháng thuốc. Việc thực hiện kế hoạch hành động quốc gia được ủng hộ trên cơ sở pháp lý. Việt Nam đã thực hiện quyền sở hữu và trách nhiệm trong việc giải quyết vấn đề thông qua việc thực hiện cam kêt chính trị mạnh mẽ của chính phủ, cũng như mối quan hệ làm việc hài hòa được xây dựng giữa nhiều lĩnh vực liên quan và với sự tham gia mang tính xúc tác tiến bộ trên mặt trận phòng chống kháng thuốc” Tiến sĩ Kidong Park, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, Tiến sĩ Albert Lieberg, Đại diện FAO tại Việt Nam, và Tiến sĩ Hirofumi Kugita, Đại diện văn phòng OIE khu vực châu Á Thái Bình Dương đồng nhận định.    

Việt Nam có kế hoạch đánh giá việc thực hiện  Kế hoạch Hành động Quốc gia về Phòng chống Kháng thuốc 2013 - 2020 vào cuối năm nay. Các thảo luận về việc xây dựng kế hoạch hành động tiếp theo đã được tiến hành giữa các lãnh đạo Bộ Y tế và Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn  với sự hỗ trợ liên tục của WHO, FAO, OIE và các đối tác phát triển khác đang làm việc tại Việt Nam.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng hưởng ứng Lễ phát động cam kết sử dụng kháng sinh có trách nhiệm năm 2018 (Ảnh: Phòng QLCL&CNTT)

Hãy chung tay với chúng tôi trong cuộc đua ký cam kêt phòng chống kháng thuốc ngay từ bây giờ  (sign the pledge now).

 

Thanh Sơn (Theo FAO)

Facebook a Comment